Zaznaczeniem pola Zgoda oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (GDPR/RODO) przez spółkę PAKIET PLUS Sp. z o.o. Równocześnie oświadczam, że wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które zostały podane w ramach formularza rejestracyjnego, według poniżej podanych warunków.

Do czego nam jest potrzebna Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Ze względu na to, że mamy zamiar Panią/Pana informować o ofertach spółek, które z nami współpracują, i o których przypuszczamy, że ich oferty mogłyby Panią/Pana zainteresować, jest nam potrzebne Pani/Pana wyrażenie zgody na takie przetwarzanie.

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe zostaną przetwarzane wyłącznie w zakresie, do celów i z upoważnienia (tytułu prawnego) podanych poniżej:

Cel Zakres przetwarzanych informacji Tytuł prawny
Wysyłanie nowych ofert handlowych i akcji rabatowych naszej spółki i spółek z nami współpracujących Adres poczty elektronicznej Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie tych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich przekazania nie możemy przesyłać Ci nowości i ofert.

Jak długo trwa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe zostaną przetwarzane tylko przez niezbędny okres, który będzie nam potrzebny do osiągnięcia wytyczonego celu, dla którego zostały one zgromadzone.  Maksymalny czas trwania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynosi dziesięć lat od momentu otrzymania Pani/Pana danych.  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, poprzez złożenie wniosku o usunięcie własnych danych osobowych.

Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

Nie jesteśmy w stanie samodzielnie zabezpieczyć wszystkich świadczonych przez nas usług, dlatego poniżej zamieszczamy kategorie możliwych odbiorców wraz z uzasadnieniem, z jakiego powodu istnieje możliwość przekazania im Pani/Pana danych osobowych:

Odbiorca Powody ujawnienia danych
Osoba zapewniająca działalność stron internetowych oraz naszego software (systemów komputerowych) Obecnie korzystamy z usług dostawcy oprogramowania, który z pozycji podmiotu przetwarzającego zajmuje się administracją naszej strony internetowej oraz zabezpiecza działalność systemów komputerowych.
Osoba administrująca systemem rezerwacji Obecnie korzystamy z usług dostawcy systemu rezerwacji, który z pozycji podmiotu przetwarzającego zajmuje się administracją naszego systemu rezerwacji.
Osoba administrująca działalnością systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) Obecnie korzystamy z systemu CRM, który jest administrowany przez osobę trzecią.
Osoba zapewniająca usługi wysyłkowe Podanie tych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich przekazania nie możemy przesyłać Ci nowości i ofert.

Chcemy Panią/Pana poinformować, że zawsze będziemy przestrzegać prawa do uzyskania informacji o tym, komu, kiedy i w jakim celu zostały przekazane Pani/Pana dane osobowe.

Prawa osobie, której dane dotyczą

 

Aktualizowano dnia: 12. 6. 2018