Ze względu na ustawę regulującą ochronę danych osobowych i art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  2016/679 (GDPR/RODO) spółka PAKIET PLUS Sp. z o.o. jako administrator danych udziela Pani/Panu jako osobie, której dane dotyczą, informacje o ich przetwarzaniu oraz pouczenie o Pani/Pana prawach.

Administratorem danych osobowych jest spółka PAKIET PLUS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ul. Skośna, nr.12, 30-383 Kraków, adres e-mail info@pakietplus.pl.

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów, o których informacje zostały przez nas podane. To, które dane osobowe i w jakim celu przetwarzamy jest zależne od tego, jakim sposobem dane osobowe zostały przekazane naszej spółce. Za pośrednictwem naszych stron internetowych dane osobowe można przekazać kilkoma sposobami:

 

Formularz rejestracyjny

Za pomocą formularza rejestracyjnego masz możliwość zarejestrowania się na portalu pakietplus.pl i zostania naszym partnerem.. W tym przypadku przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w takim zakresie, w celu i z tytułu prawnego, jakie podane są w poniższej tabelce:

Cel Zakres przetwarzanych informacji Tytuł prawny
Kontaktowanie się z partnerem wysyłkowym Imię, nazwisko, kontakt e-mail, kontakt telefoniczny Jest niezbędny do wykonania umowy, jest też niezbędny do podjęcia działań przed zawarciem umowy w ramach Pani/Pana wniosku o rejestrację
Wysyłanie ofert handlowych naszej spółki Adres poczty elektronicznej Uzasadniony interes w zakresie oferowania istotnych usług

Podanie tych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich przekazania nie jesteśmy w stanie kontaktować się z Tobą.

Oprócz przetwarzania, w sposób opisany powyżej, przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe wprowadzone podczas rejestracji do formularza w celu zaoferowania naszych usług, które są podobne do tych, o które się Pani/Pan interesowała/interesował. Wobec przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w celu przesyłania ofert handlowych ma Pani/Pan prawo wyrazić sprzeciw. Na jego podstawie przesyłanie ofert handlowych oraz z tym związane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zostanie zaraz wstrzymane. Oferty handlowe oraz z tym związane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zostanie wstrzymane również w wypadku, że nie życzy sobie Pani/Pan wysyłania takich ofert (np. poprzez naciśnięcie hiperłącza, które jest zamieszczone na końcu każdej wiadomości e-mail).

 

Formularz internetowy „Jestem zainteresowany ofertą cenową“

Za pomocą formularza rejestracyjnego masz możliwość otrzymania oferty cenowej usług naszej spółki. W tym przypadku przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w takim zakresie, w celu i z tytułu prawnego, jakie podane są w poniższej tabelce:

Cel Zakres przetwarzanych informacji Tytuł prawny
Kontaktowanie się z ogłoszeniodawcą Imię, nazwisko, kontakt e-mail, kontakt telefoniczny Jest niezbędny do wykonania umowy, jest też niezbędny do podjęcia działań przed zawarciem umowy w ramach Pani/Pana wniosku o rejestrację
Wysyłanie ofert handlowych naszej spółki Adres poczty elektronicznej Uzasadniony interes w zakresie oferowania istotnych usług

Podanie tych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich przekazania nie jesteśmy w stanie kontaktować się z Tobą.

Ponadto Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzamy po to, abyśmy mogli oferować nasze usługi podobne do tych, którymi jesteś zainteresowany. Przeciwko przetwarzaniu Twoich danych osobowych masz prawo zgłosić sprzeciw, na którego podstawie natychmiast zaprzestaniemy ich przetwarzania i przesyłania ofert handlowych. Przetwarzania danych i przesyłania ofert zaprzestaniemy również wtedy, gdy oświadczysz, iż tego sobie nie życzysz (np. poprzez naciśnięcie hiperłącza, które jest zamieszczone na końcu każdej wiadomości e-mail).

Jak długo trwa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe zostaną przetwarzane tylko przez niezbędny okres, który będzie nam potrzebny do osiągnięcia wytyczonego celu, do którego zostały one zgromadzone. Twoje dane osobowe będą przetwarzanie maksymalnie przez pięć lat od czasu rejestracji, ewentualnie od Twojego ostatniego zalogowania, jeśli do ich przetwarzania nie mielibyśmy innego tytułu prawnego.

Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

Nie jesteśmy w stanie samodzielnie zabezpieczyć wszystkich świadczonych przez nas usług, dlatego poniżej zamieszczamy kategorie możliwych odbiorców wraz z uzasadnieniem, z jakiego powodu istnieje możliwość przekazania im Pani/Pana danych osobowych:

Odbiorca Powody ujawnienia danych
Osoba zapewniająca działalność stron internetowych oraz naszego software (systemów komputerowych) Obecnie korzystamy z usług dostawcy oprogramowania, który z pozycji podmiotu przetwarzającego zajmuje się administracją naszej strony internetowej oraz zabezpiecza działalność systemów komputerowych.
Osoba zajmująca się przesyłaniem wiadomości e-mail Może nastąpić taka sytuacja, że przesyłanie wiadomości e-mail zostanie zlecone osobie trzeciej. W takim wypadku przekażemy na takie potrzeby osobie trzeciej Pani/Pana adres poczty elektronicznej.
Osoba administrująca działalnością systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) Obecnie korzystamy z systemu CRM, który jest administrowany przez osobę trzecią.
Osoba zapewniająca usługi wysyłkowe Abyśmy mogli doręczyć załączniki reklamowe, musimy spółce wysyłkowej przekazać Twoje dane kontaktowe

Chcemy Panią/Pana poinformować, że zawsze będziemy przestrzegać prawa do uzyskania informacji o tym, komu, kiedy i w jakim celu zostały przekazane Pani/Pana dane osobowe.

Prawa osobie, której dane dotyczą

 

Aktualizowano dnia: 12.06.2018