Dlaczego warto insertować ulotki do czasopism?

  • Precyzyjne adresowanie grupy docelowej wybranego magazynu
  • Wysoki współczynnik konwersji czytalności ulotek reklamowych oraz testowanie próbek reklamowych
  • Możliwość adresowania grupy docelowej według segmentacji geograficznej (miasto, powiat)
Opis usługi

Opis usługi

  • Wkładanie lub wklejanie ulotek reklamowych i próbek do wybranych magazynów i czasopism
  • Możliwość świadczenia różnych usług dodatkowych takich jak wkładanie i wklejanie ich w konkretne miejsce oraz specjalne rodzaje opakowań  
  • Dobór czasopism odbywa się w oparciu o zdefiniowaną grupę docelową Klienta